הצעת מחיר לתספורות


יש לפרט סוג כלב/גזע
ולשלוח תמונה של הכלב לקבלת הצעת מחיר!
*
*
*
*
*
*
*
*